POČETAK: 17.09.2016.


SUBOTA


08:00 - 08:45

18:00 - 18:45

19:00 - 19:45


NEDJELJA


18:00 - 18:45

19:00 - 19:45

ŠKOLA PLIVANJA

ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE OD 4 DO 12 GODINA


BAZEN:

    - mali zatvoreni bazen

    - dubina: 0,80 - 1,20 m

    - temperatura vode: 30 - 32 C


TRAJANJE:

- od 01.09. do 30.06.

- cijelu školsku godinu

*** 7.mj. - radimo ovisno o broju djece na pojedinim lokacijama


*** UPISI KROZ CIJELU GODINU ***


PROVOĐENJE ŠKOLE PLIVANJA:

    - 4 ili 8x mjesečno (SUB i/ili NED)

    - 2 trenera

    - 45 minuta

    - 8 - 15 djece


*** 1. BESPLATNI OGLEDNI SAT ***


PROGRAMI ŠKOLE PLIVANJA - S10:


1. MALA ŠKOLA PLIVANJA (neplivači)

oslobađanje straha od vode

privikavanje na vodu

učenje osnova plivanja


2. VELIKA ŠKOLA PLIVANJA (poluplivači)

usavršavanje osnova plivanja

učenje skokova i ronjenja

upoznavanje osnovnih formi plivačkih tehnika - prsno, kraul, leđno i delfin


3. NAPREDNA ŠKOLA PLIVANJA (plivači)

usavršavanje plivačkih tehnika - prsno, kraul, leđno i delfin

usavršavanje skokova i ronjenja


ČLANARINA:

  1. -4x mjesečno - svaku SUB ili NED = 200 kn/mj.

- 8x mjesečno - svaku SUB i NED = 350 kn/mj.


TRENERI

sa bogatim i dugogodišnjim iskustvom u

sportu, rekreaciji i animaciji sa djecom i odraslima

1

2

3

4

5

10

6A

6B

7

8

9

PRIJAVE, INFO I KONTAKT


trener Jurica: 098/830-489


    info@sport-s10.hr


         PODACI ZA PRIJAVU:

         - ime i prezime djeteta

         - datum rođenja djeteta

         - program škole plivanja

         - ime i prezime roditelja

         - kontakt telefon

OTVORITE VRATA SPORTSKOM, ZDRAVOM I SRETNOM DJETINJSTVU...


POSTANI I TI SUPERPLIVAČ, UČLANI SE!


ČEKAMO TE, DOĐI TI,

SUPERPLIVAČ

POSTANI!